02 maart 2020

Giethmen wordt bloemrijk!

Op de Algemene Leden Vergadering van 11 februari jl. stemden de leden in met het voorstel om dit jaar het uitzaaien van wilde bloemen te sponsoren. Ieder huisgezin dat lid is van Plaatselijk Belang kan 50% van het aankoopbedrag terug krijgen tot een maximum van 75 euro. 

Aanschaf en zaaien

Zaaizaad dient men zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld bij Eddie Schwieters, Nieuwedijk 7, Ommen, (www.vechtdalgranen.nl)

Buurtbewoner Gerard Ganzeboer wees ons er op dat bepaalde mengsels die vorig jaar zijn uitgezaaid, relatief veel gecultiveerde bloemen bevatten, waaronder cosmea en de roze korenbloem. Veel insecten die het moeilijk hebben geven echter de voorkeur aan inlandse flora. Wie daar belangstelling voor heeft, verwijzen wij voor inheemse zaden door naar de website van Cruydt Hoeck (www.cruydthoeck.nl).

Het zaaien mag in principe overal (op eigen grond) maar het zou mooi zijn als het zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Declareren en informatie

Voor declareren van de kosten kan men terecht bij penningmeester Anita van den Berg na inleveren van de originele aankoopbon of factuur (bij voorkeur op naam).

Als bestuur hopen we dat veel leden van dit initiatief gebruik willen maken en we zien uit naar een bloemrijk Giethmen. Wie nog meer informatie wil kan terecht bij Gerbert Warmelink.

Giethmen wordt bloemrijk!
Terug