13 september 2020

Nieuwsbrief september 2020.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van Plaatselijk Belang Giethmen u op de hoogte brengen van actuele zaken.

 

Burendag gaat niet door

Zaterdag 26 september staat de burendag op het programma. Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten om de burendag dit jaar i.v.m. het Coronavirus niet door te laten gaan. De reden hiervoor zijn:

·         Als bestuur kunnen we niet uitsluiten dat iemand die onbewust besmet is, anderen aansteekt.

·         De ervaring is dat het tijdens bijeenkomsten heel lastig is om de RIVM-regels te blijven volgen (zoals de 1,5-meterregel).

·         Veel bezoekers zijn al wat ouder. De gevolgen van een besmetting voor deze personen kunnen zeer ingrijpend zijn.

Uitstel is geen afstel. Peter en Anita hebben al aangeboden dat we ook volgend jaar weer van harte welkom zijn. Omdat dit jaar ook de opschoondag in het water is gevallen, overwegen we om volgend jaar, zodra dit weer verantwoord is, een extra activiteit te organiseren. Een idee is een gezellige avond op de langste dag van het jaar (met bier deze keer!).

 

Bermen Nieuwedijk

In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over onze plannen om

een aparte avond te organiseren, waar we de aanpak van de bermen van de Nieuwedijk gaan bespreken. Helaas heeft de gemeente door corona de voorbereidende besprekingen geannuleerd en tot nader bericht uitgesteld. We hopen dat deze gesprekken zo spoedig mogelijk alsnog plaatsvinden. Na dat gesprek zullen we een datum prikken voor de discussie met de buurt.

 

Subsidie OBS Nieuwebrug

Voor gezinnen met jonge kinderen in Giethmen is het belangrijk dat continuïteit van de OBS Nieuwebrug gewaarborgd blijft. OBS Nieuwebrug is de laatste 3 jaar gegroeid van 26 naar meer dan 40 leerlingen. Het streven is om door te groeien naar 60 leerlingen. Als school midden in de natuur profileert OBS Nieuwebrug zich als Biologie Plus School. Dit zijn scholen die meer dan gemiddeld aandacht besteden aan Natuur, Wetenschap en Techniek. Verder beschikt de school sinds kort over een zogenaamd GroeiLab. Dit is een speciaal lokaal waar leerlingen heen kunnen die extra uitdaging en verdieping nodig hebben.

Het bestuur heeft daarom besloten om OBS Nieuwebrug eenmalig een bedrag van € 500,-  te schenken. Het geld is bedoeld voor de realisatie van een kippenhok achter de school. De realisatie van een kippenhok sluit ons inziens goed aan bij de ambities van de school.

 


Hulp gezocht voor bouw en onderhoud nieuwe website

Het bestuur is op zoek naar een enthousiasteling die een nieuwe website voor onze vereniging wil maken. Heb je ervaring met het bouwen van websites en vind je het leuk om ons te helpen, neem dan contact op met iemand van het bestuur.

De bouw van onze huidige website en het beheer ervan hebben we tot nu toe steeds uitbesteed. Alleen het beheer kost al circa € 300,- per jaar. Daarnaast betalen we nog extra voor de e-mail adressen van de bestuursleden. Als bestuur denken we dat dit beter en goedkoper kan. Beter omdat we met een site in eigen beheer flexibeler zijn en makkelijker wijzigingen kunnen doorvoeren. Als eerste stap hebben we als bestuur besloten om onze huidige (niet gratis) e-mailadressen te wijzigen in gratis gmail-adressen. Deze adressen vind je hieronder.

 

Nieuwe e-mailadressen bestuur PB Giethmen

Per direct zijn de volgende e-mailadressen in gebruik bij het bestuur.

Deze kun je ook vinden op onze site www.giethmen.com

 

Secretaris: secretarispbgiethmen@gmail.com

Penningmeester: penningmeesterpbgiethmen@gmail.com

Voorzitter: voorzitterpbgiethmen@gmail.com

 

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur is op zoek naar 2 tot 3 nieuw bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 leden. Begin volgend jaar, op de ALV, zullen Gerbert Warmelink en Henk Gibcus het bestuur moeten verlaten. Zij hebben dan beiden 3 termijnen in het bestuur gezeten en kunnen volgens het huishoudelijk regelement niet meer worden herkozen. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, neem dan contact op met een van ons. Twijfel je, of weet je niet goed wat het inhoudt, dan ben je van harte welkom om een keer bij een bestuursvergadering aan te schuiven voor een betere beeldvorming.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Plaatselijk Belang Giethmen

Anita van den Berg, 06-48478128

Frits van der Laan, 06-31756052

Gerbert Warmelink, 06-30537549

Henk Gibcus, 06-46018891

 

Voor het laatste nieuws of contact: www.giethmen.com

Wilt u graag lid worden (€ 10,- per adres) meld dit dan even bij het secretariaat.

Nieuwsbrief september 2020.
Terug