UITNODIGING OPSCHOONDAG

Dit jaar doen wij weer mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2024.

Deze dag gaan wij met de buurtbewoners weer zoveel mogelijk zwerfaval opruimen.

Helpt u dit jaar ook weer mee!

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: verzamelen bij fam. Gibcus, Holtkampweg 3

10.00 uur: koffie/thee/limonade

10.30 uur: schoonmaken bermen in groepjes

12.00 uur: afsluiting met soep en patat voor de kinderen

Deze dag is bedoeld voor alle inwoners van Giethmen.

Er worden hesjes, handschoenen, papierprikkers, vuilniszakken en kliko’s beschikbaar gesteld.

Deelname is wel voor eigen risico. Neemt u zelf een kruiwagen mee?

Tot ziens op 23 maart!

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Giethmen