Inloopspreekuur

Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen zijn er van 20.00-20.30 uur inloopspreekuren.

De bestuursvergaderingen vinden plaats om toerbeurt bij één van de bestuursleden.

U bent hier van harte welkom met suggesties, opmerkingen en vragen over situaties in onze buurtschap.

Contact is ook mogelijk via maess789@planet.nl

Data inloopspreekuur:

7 februari 2024                 Gerbert Warmelink

Eric de Groot

Functie: voorzitter
e-mail: ehddegro@caiway.nl

Jos Maessen

Functie: secretaris
e-mail: maess789@kpnmail.nl

Anita van den Berg

Functie:  penningmeester
e-mail: penningmeesterpbgiethmen@gmail.com

Gerbert Warmelink

Functie: bestuurslid en vice voorzitter

Vacature

algemeen bestuurslid