Doelstellingen

De vereniging Plaatselijk Belang Giethmen heeft als doel  om de belangen van de inwoners van Giethmen in de ruimste zin des woord te behartigen. Onder inwoners van Giethmen moeten in dit verband worden verstaan de mensen die permanent in Giethmen wonen. Ook vaste bewoners van een huur- of recreatiewoning worden hieronder gerekend.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het kanaliseren van wensen, die onder de inwoners leven
  • Het belang van Giethmen behartigen bij overheden
  • Het bevorderen van het aanzien van het buurtschap
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor de inwoners.
  • Andere activiteiten die verband houden met het doel van de vereniging en die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.