Ecologisch bermbeheer

PB Giethmen heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente tot ecologisch bermbeheer op de Holtkampweg en de Koedijk. In de praktijk betekent dit een keer per jaar maaien en het maaisel verwijderen. Tevens wordt een kruidenmengsel ingezaaid. Het maaisel wordt afgevoerd naar Han Kraayenvanger die het weer gebruikt voor bodemverbetering van zijn grasland. Alle bermen moeten altijd schoon van zwerfafval blijven maar bij de bermen aan deze twee wegen is dit om deze reden extra belangrijk.  Voor meer info: Gerard Ganzeboer. gerardganzeboer1969@gmail.com