Op 22 februari heeft het bestuur, samen met enige bewoners van de Nieuwe Dijk overleg gehad met twee ambtenaren van de gemeente over de toestand van de bermen van de Nieuwe Dijk

Iedereen was het  er over eens dat de huidige situatie niet aanvaardbaar is; het aanvullen van de kuilen in november heeft de situatie alleen maar verergerd. Naast het breder en drukker wordende verkeer lijken de problemen ook verergerd door het matige onderhoud van bermen en sloten.

Besloten is de bermen te versterken met betonstroken van 40 cm aan beide kanten; de verwachting is dat het werk in mei zal plaatsvinden; de boseigenaren zullen gevraagd worden de bomen op te snoeien.

We hebben uitgebreid aandacht gevraagd voor het risico dat een verbeterde weg meer sluipverkeer aantrekt.