Bijzondere gast in Giethmen

Sinds kort heeft Giethmen er een bijzondere bewoner bij gekregen. Helaas is hij geen allemansvriend en komt hij pas te voorschijn als het donker wordt. Bijna niemand heeft hem ooit gezien….de bever.

De bever (Castor fiber) is bijna 200 jaar geleden uitgestorven in Nederland en sinds enige jaren weer terug. Vanuit het zuiden is de bever langzaam naar het noorden getrokken via de grote rivieren. Inmiddels heeft dit grootste knaagdier van Europa ook de Vecht én de Regge ontdekt als leefgebied. Want de bever, die wel een meter lang wordt, leeft het liefst in en langs het water. Deze planteneter leeft van houtige begroeiing op en langs de oevers. Vooral waar de oevers van de Regge in 2013 weer natuurvriendelijk zijn ingericht kan hij volop bomen en struiken vinden. De bever woont in een hol of zelfgemaakte burcht van takken met de ingang onder water. Hij maakt er geen geheim van dat hij hier leeft want hij laat duidelijk zijn sporen na door de afgeknaagde bomen en takken langs de waterkant. De bever kan bomen tot wel 50-60 cm doorknagen waarbij hij grote houtspaanders achterlaat.

Wie weet zie jij Ed of Willem bever bij schemer vanaf het Giethemer kerkbrugje een keer langszwemmen of zie jij de vraatsporen……