Namens PB Giethmen heeft de voorzitter deel genomen aan de derde bijeenkomst van de Klankbordgroep Verkeersstructuur Ommen.

Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van PB Vilsteren en Giethmen, bewoners  van de Zwolse weg, Fietsersbond, Gehandicaptenraad en de hulpdiensten; daarnaast bestaat er een werktafel met bewoners rond de Markt en van de Julianastraat en ondernemers.

In eerdere bijeenkomsten waren ons een aantal varianten voorgelegd van de afsluiting  van de Vecht kade en de Julianastraat door Movares , het bureau wat e.e.a. begeleidt.

Toen  is gebleken dat voor de deelnemers aan de klankbordgroep de precieze variant niet zo belangrijk was maar dat de gevolgen van de afsluiting zelf wel belangrijk zijn.

We misten een overkoepelende lange termijn visie, vonden dat er te weinig aandacht was voor langzaam verkeer en voor de risico’s van sluipverkeer langs de Zwolse weg, door Vilsteren en door Giethmen.

Nu hebben we twee varianten bekeken, die voor de gevolgen voor Giethmen niet veel verschil maakten; belangrijker was dat de verkeerstellingen van november gepresenteerd werden en de prognose door een verkeersmodel van de gevolgen van de afsluitingen in het centrum voor het verkeer elders.

Wat wij al verwachtten komt dan uit: als geen aanvullende maatregelen genomen worden stijgt het aantal verkeersbewegingen (auto’s !) op de Dalmsholterweg van 600 per dag nu naar 1300 ; ongetwijfeld zal een groot deel hiervan de Oude Hammerweg en de Nieuwe Dijk nemen richting N48.

Uitgebreid is aan de orde geweest dat de wegen in Giethmen erf -ontsluitingswegen zijn, ongeschikt voor doorgaand verkeer en  dat aanvullende maatregelen dus nodig zijn.

Wordt vervolgd !