Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van Plaatselijk Belang Giethmen u op de
hoogte brengen van actuele zaken.

Beste inwoners van Giethmen,

In de eerste plaats wenst het bestuur ieder een gelukkig en gezond jaar.
Om dat ook persoonlijk te kunnen doen, houden we op dinsdag 31 januari na afloop
van de bijeenkomst over ons landschapsproject een
nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!
Han Kraayvanger loopt tot de algemene ledenvergadering mee met het bestuur om
te kijken of hij zich kandidaat wil stellen.
Graag wil ik jullie uitnodigen onze nieuwe website te bezoeken www.giethmen.com.
Hans Dijkstra heeft zich bereid gevonden het webbeheer op zich te nemen. Het
bestuur is van plan regelmatig verslag te doen van onze activiteiten. Ook zijn er veel
nieuwe mogelijkheden. Interessante inhoud, discussie etc. zijn van harte welkom.
De jaarlijkse opschoondag zal weer plaats vinden vanaf erve Gibcus en wel op 18
maart. Noteer het alvast op uw kalender! Nadere informatie volgt.
In mei bestaat Plaatselijk Belang Giethmen 10 jaar. Als bestuur zijn wij van plan een
feestelijke bijeenkomst te organiseren. Verdere informatie over de invulling en datum
van de bijeenkomst volgt binnenkort.
Inmiddels is de Energie Coöperatie Giethmen opgericht. Er moet nog veel werk
verzet worden voor er daadwerkelijk zonnepanelen liggen: contracten, subsidie
aanvraag, lening, verzekeringen. We houden je op de hoogte van de vorderingen.