Uitnodiging 24 april 19.00 uur Giethemer Kerkpad nabij nr 6: onthulling doorkijkvenster Project Dorpslandschappen

Op woensdagavond 24 april  wordt een doorkijkvenster onthuld op de Giethemer Es aan het Giethemer Kerkpad nabij nr 6.

Het doorkijkvenster is het resultaat van het project Dorpslandschappen waaraan we als buurtschap hebben deelgenomen in 2022-2023.

In dit project hebben we samen de ontstaansgeschiedenis van onze leefomgeving en het landschap van Giethmen in beeld gebracht. Zo zijn we per huifkar door het landschap van Giethmen getrokken en zijn er verhalen uitgewisseld over de geschiedenis. Daarbij is gekeken vanuit drie tijdsvensters. Namelijk, de prehistorie, de middeleeuwen en de moderne tijd. De buurtschap Giethmen ligt gunstig langs de Regge en werd al in de prehistorie bewoond. Op de es zijn verschillende sporen en voorwerpen gevonden van bewoners uit de ijzertijd.

De schets op het doorkijkvenster laat zien hoe een boerderij uit de ijzertijd er uit kan hebben gezien op een plek waar nu weiland is. Als je door het venster kijkt, zie je het landschap van nu, maar met een schets van de boerderij van toen.

Ter afsluiting van het project nodigen we jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij de onthulling van het doorkijkvenster en is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers ter plaatse.

Namens de Werkgroep

Anita van den Berg

Caroline Dekker

Henk Horsman

Gerbert Warmelink

De geschiedenis van Giethmen vertaald in een korte film