Nieuwsbrief maart 2022

Beste leden,

 

Hierbij willen we jullie informeren over de volgende vier onderwerpen:

  1. Stand van zaken m.b.t. bermverharding van de Nieuwedijk en Oude Hammerweg
  2. Stand van zaken m.b.t. het opzetten van een nieuwe webpagina voor PB Giethmen
  3. Bermbeheer van de Koedijk en Holtkampweg
  4. Inzamelen van spullen ten behoeve van Oekraïne

Verharding van de bermen

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief is ook het rapport verspreid van de resultaten van de enquête over verharding van de bermen. 32 van de 52 leden hebben hun formulier ingeleverd. Dertig van hen zijn voorstander van het verharden van de bermen en het nemen van maatregelen tegen harder rijden en sluipverkeer. Gemeente Ommen heeft ons laten weten dat er concrete plannen zijn om nog voor de zomer van dit jaar aan beide zijden van de Nieuwedijk betonstroken aan te brengen. Maatregelen voor de Oude Hammerweg zullen  worden opgenomen in de plannen voor na 2022. Wel is de gemeente van plan om dit jaar de gaten in de bermen van de Oude Hammerweg op te vullen.

Nieuwe webpagina

Het bestuur heeft Caroline Dekker, Karin Gibcus en Monique van der Holst bereid gevonden om de nieuwe website vorm te geven. Zij hebben een enquête opgesteld die aan de nieuwsbrief is gehecht. Hiermee kunnen ze zicht krijgen op de behoeften van de leden. Met de resultaten wordt rekening gehouden in de bouw van de site. Wij hopen dat jullie het formulier allemaal willen invullen zodat we een site krijgen die echt van en voor de inwoners van Giethmen is.

Ecologisch bermbeheer

Wat is ecologisch bermbeheer? Door het beheer van de afgelopen jaren met het klepelen van de bermen ontstaat een type berm die er wild en onverzorgd uitziet.

Door alleen te klepelen gaan brandnetels, fluitenkruid en kweekgras weelderig groeien. Dit heeft geresulteerd in een berm die weinig bloeit.

We gaan nu over tot het maaien en afvoeren van de vegetatie wat inhoud dat je gaat verschralen waardoor kruiden meer ruimte krijgen en er een langere bloeiperiode is.

Verder zaaien we in een strook van een meter een kruidenmengsel in op de plekken waar het mogelijk is. De bedoeling hiervan is om de soorten een goede start te geven om zich te vestigen in de gehele berm.

We blijven uit de kant van de weg omdat zomers een strook voor de verkeersveiligheid wordt gemaaid.

Een berm die meer bloeit met inheemse kruiden heeft ook meer voedsel voor insecten.

Het mengsel dat wordt ingezaaid heeft een positief effect op de vestiging van verschillende soorten die parasiteren op de eikenprocessierups. Daarnaast betekent meer insecten ook meer vogels in de bermen.  Die eten de eikenprocessierupsen in hun eerste stadia ook op.

Daarnaast worden de bijen natuurlijk ook erg blij van deze planten. Met dit plan slaan we dus een paar vliegen in een klap. Meer biodiversiteit, meer afwisselende planten en dieren, meer voedsel voor bijen en vogels en bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast is het mooi voor ons en de toeristen om te zien. De enige plant die we moeten tegenhouden is het St. janskruid maar die zit niet in het zaaimengsel en kunnen we zo nodig handmatig verwijderen. Voor de liefhebbers hebben we op de volgende pagina de lijst met planten die worden ingezaaid vermeld. Hoe zie je wat er gebeurt? Afgelopen najaar werd voor het eerst gemaaid waarbij het maaisel werd afgevoerd. Dat is om de bodem wat minder voedselrijk te maken waardoor de nieuwe planten beter groeien. Die kunnen niet tegen overbemesting en te veel stikstof in de bodem. Het maaisel gaat naar Han Kraaijvanger die het weer gebruikt voor  bodemverbetering van zijn land. (Je kan altijd eens bij hem langslopen en vragen hoe hij tegen bodemverbetering aankijkt en wat hij er aan doet)

In het voorjaar wordt het gras op sommige plekken verwijderd door het eerst heel kort te maaien en daarna te freezen. Dit doet Gerard Ganzeboer voor ons. We zijn heel blij dat hij hier zijn vrije tijd in wil steken Je hebt hem misschien al met een tractor en zijn zoon over de Koedijk zien rijden. Daar is het eerste stuk al uitgevoerd.

Komende twee jaar gaan we uitproberen wat werkt en wat niet werkt. Natuurlijk willen we ook weten wat jullie er van vinden. Je kan altijd het bestuur benaderen. Jos Maessen, (065385105) maar je kan ook langslopen op de Koedijk 5, is eerste aanspreekpunt voor dit project. Tenslotte hebben we ook contact gezocht met OBS Nieuwebrug die in haar les aandacht aan het bermbeheer zal geven.

Hulp aan Oekraïne

Betsy Bauwer bracht onder onze aandacht dat de Stichting Ommen voor Oekraïne het inzamelen coördineert voor hulptransporten naar Oekraïne. Er is behoefte aan lakens en dekens, slaapzakken en kussen. Aan pijnstillers, jodium, pleisters enz. Aan luiers, talkpoeder, babymelkpoeder en aan stevige schoenen voor soldaten. Wie iets wil inleveren kan contact opnemen met Johan Hofmeijer (06-24971383) of met Erna Martens (06-12613437).

De vluchtelingenopvang heeft grote behoefte aan prentenboekjes voor kinderen. Je kunt ze afgeven bij de Imminkhoeve, of in de grote groene bak leggen onder de gewone brievenbus van Betsy Bauwer aan de Hogeveldsweg 3.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Giethmen

Lijst met planten die worden ingezaaid in de bermen.

Achillea millefolium – Duizendblad, wit
Agrostemma githago – Bolderik, lila
Anthriscus sylvestris – Fluitenkruid, wit
Anthyllis vulneraria – Wondklaver, geel
Brassica nigra – Zwarte mosterd, geel
Calendula officinalis – Goudsbloem, geel
Carum carvi – Karwij, wit
Centaurea cyanus – Korenbloem, blauw
Chrysanthemum vulgare – Gele ganzenbloem, geel
Cichorium intybus –  Wilde cichorei, blauw
Daucus carota – Wilde peen, wit
Dipsacus fullonum – Grote kaardebol, paars
Echium vulgare – Slangenkruid, paars
Hesperis matronalis – Damastbloem, paars
Leucanthemum vulgare – Gewone margriet, wit
Lotus corniculatus – Gewone rolklaver, geel
Malva sylvestris – Groot kaasjeskruid
Medicago sativa – Luzerne, paars
Melilotus officinalis – Citroengele Honingklaver, geel
Oenothera biennis – Middelste Teunisbloem, geel
Papaver rhoeas – Grote Klaproos, rood
Plantago lanceolata – Smalle weegbree, wit
Securigera varia – Bont kroonkruid, roze
Silene dioica – Dagkoekoeksbloem, paars
Trifolium pratense – Rode klaver, rood