NIEUWSBRIEF MEI 2021

Beste inwoners van Giethmen

 Wij hadden beloofd op de ALV terug te komen bij jullie. Dat doen we in deze nieuwsbrief.

De datum van de vergadering
We wilden begin juni 2021 een ALV houden. Niet digitaal, maar gewoon elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten. Door Covid-19 was dat tot op heden alleen nogal onvoorspelbaar. We denken daarom dat een fysieke vergadering begin juni niet tot de mogelijkheden behoort. De schoolvakantie begint bij ons pas op 10 juli. Vanaf dat moment gaan veel leden waarschijnlijk met vakantie. Ons voorstel is daarom om zo kort mogelijk vóór 10 juli een ALV te organiseren. Dan is er een goede kans dat elkaar ontmoeten weer is toegestaan. Bovendien is het dan met een beetje geluk mooi weer en kunnen we na afloop van de vergadering buiten wat drinken.

De vraag is echter: wat doen we als mensen perse digitaal willen vergaderen, het niet mag van de regering, of als er volgens de regels een te kleine groep fysiek bij elkaar mag komen? We bereiden daarom ook een digitale vergadering voor.  Rond 1 juli kiezen we hoe de ALV vorm zal krijgen: fysiek met elkaar of digitaal. Wij hebben als bestuur het liefst een vergadering waarin we elkaar zien en direct kunnen spreken. Maar we willen ook dat er nog voor de zomer een vergadering komt. Een agenda volgt. We willen jullie vragen om via de email aan Anita (penningmeesterpbgiethmen@gmail.com ) te laten weten wat je van het idee vindt en of je een voorkeur hebt voor fysiek dan wel voor een digitaal ALV.  Als je voorkeur hebt voor een digitaal ALV, geef dan ook even je emailadres aan haar door. Kunnen we even controleren of dat nog goed in de administratie staat.

Nationaal plan Salland
Er is door een externe partij een initiatief gestart om een nationaal park Sallandse heuvelrug, Twente en Vechtdal op te richten. Het idee is om allerlei vormen van regionale activiteiten in dit gebied te versterken. Daar valt natuurlijk toerisme onder maar ook eten uit eigen streek, het specialiseren van economische activiteiten, natuur en landschapsbeheer bevorderen en historische waarden versterken. Wij hebben iemand bereid gevonden om een toelichting op dat plan te komen geven op de ALV. Tegelijkertijd zal hij een beeld geven van wat men al weet van het buurtschap Giethmen vanaf de Middeleeuwen tot in deze tijd. Wij stellen voor om het deel van de ALV na de pauze hieraan te besteden. Zo kunnen we ons als inwoners van Giethmen een beter beeld vormen over het Plan voor een nationaal park en de vraag of we ons daar bij willen aansluiten.

We kijken er naar uit om elkaar weer eens met zijn allen in levende lijve te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Giethmen

Henk Gibcus, tel: 06-46018891, email: voorzitterpbgiethmen@gmail.com

Frits van der Laan, tel: 06-31756052, email: secretarispbgiethmen@gmail.com

Anita van den Berg, tel: 06-48478128, email: penningmeesterpbgiethmen@gmail.com

Gerbert Warmelink, tel: 06-30537549