NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

In deze nieuwsbrief wil het bestuur van Plaatselijk Belang Giethmen u op de hoogte houden van actuele zaken.

Kerkbruggetje in de “steigers”

U heeft het misschien al gemerkt; het Kerkbruggetje staat in de “steigers”. Enkele weken geleden heeft het Waterschap geconstateerd dat één van de bovenliggers gescheurd is. In overleg met de gemeente is besloten het bovenwerk te verstevigen, zodat u zonder gevaar het bruggetje kan blijven gebruiken. De versteviging zal blijven zitten, totdat een besluit is genomen over hoe dit op te lossen. Verder is het brugdek voorzien van een nieuwe antislip laag, om gladheid in de winter tegen te gaan.

Grasbetonkeien Dalmsholterweg

Twee weken geleden is de gemeente begonnen met het leggen van graskeien langs de Dalmsholterweg. Het werk is deze week afgerond. De graskeien zijn aan de bergzijde van de weg gelegd, tenzij dit niet kan doordat er bijvoorbeeld bomen dicht langs de weg staan. Door het leggen van graskeien zal de gemiddelde snelheid op de Dalmsholterweg waarschijnlijk omhoog gaan. Inmiddels zijn er 60 km kliko-stickers verspreid, waarmee we een ieder bewust willen maken van de maximum snelheid van 60 km/h.

De graskeien zouden in eerste instantie in week 45 (november) worden gelegd. Per 1 oktober 2019 moet echter iedere schep grond die wordt verplaatst onderzocht worden op PFOS. PFOS zijn chemische verbindingen die onverwoestbaar zijn en water, vet en vuil afstoten. Het zit bijvoorbeeld in pizzadozen, Tefalpannen en regenkleding. Helaas zijn er nog te weinig laboratoria die PFOS-analyses kunnen doen en men verwacht dan ook lange wachttijden. De gemeente kon begin september dan ook nog niet zeggen wanneer het werk zou worden uitgevoerd. Men hield rekening met een half jaar vertraging. Gelukkig konden de werkzaamheden naar voren worden gehaald en heeft de gemeente het grondwerk voor 1 oktober kunnen uitvoeren.

Gratis graskeien voor nabij je inrit

Inwoners van Giethmen die zelf de bermen nabij hun inrit willen versterken kunnen de gemeente benaderen voor gratis graskeien en eventueel ook zand. Men dient ze wel zelf te leggen en ook te zorgen voor een stevige ondergrond. Mensen die graskeien willen leggen kunnen rechtstreeks contact op nemen met Rik Beumer: rik.beumer@ommen.nl

Nieuwe Omgevingsvisie Ommen

De gemeente Ommen is bezig met het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.

In zo’n visie staan de plannen van de gemeente voor de verdere (ruimtelijke) ontwikkeling. In de nieuwe visie wil men samen met de inwoners komen tot een beeld waar Ommen in de toekomst naar toe wil op het gebied van:

  • Wonen / Onderwijs / Veiligheid, gezondheid, zorg, sport en cultuur;
  • Bedrijvigheid / Landbouw / Recreatie en toerisme;
  • Milieu, klimaat, duurzaamheid en openbare ruimte / Natuur en landschap, water en erfgoed / Infrastructuur, verkeer en vervoer en bereikbaarheid.

Ook PB Giethmen zal bij de gesprekken aanschuiven. Dit zal begin 2020 plaats vinden. In deze nieuwe Omgevingsvisie zal waar mogelijk worden aangesloten bij plannen van kernen, buurtschappen en wijken. Het is dus belangrijk dat we tijdig weten wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Giethmen. Tijdens de burendag, maar ook daarna nog, kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Giethmen. Meer informatie krijgt u op de burendag. Wij hopen op heel veel reacties!

Nieuwe leden

PB Giethmen heeft de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:

  • Robert, Mayke en Senn Lamberink, Dalmsholterweg 6
  • Erik en Annelies Wessel, Giethemer Kerkpad 8
  • Dennis, Monique en Lotje Kao, Oude Hammerweg 6

We heten ze van harte welkom in ons buurtschap!

Contributie 2019

Bij de huishoudens/adressen die PB Giethmen hebben gemachtigd de contributie via een incasso te innen, is deze op 06 juni 2019 afgeschreven. De huishoudens die geen incasso-machtiging hebben ingevuld, hebben begin juni een verzoek tot het overmaking van de contributie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

 Bestuur Plaatselijk Belang Giethmen

Voor het laatste nieuws of contact: www.giethmen.com

Wilt u graag lid worden (€ 10,- per adres) meld dit dan even bij het secretariaat.