Participatietraject verkeersstructuur

Op 19 september hebben Eric de Groot en Jos Maessen een bijeenkomst van de klankbordgroep verkeersstructuur bijgewoond. Onder actueel, participatietraject vinden jullie de presentatie en het verslag van de gemeente