Lidmaatschap

Plaatselijk Belang Giethmen staat open voor nieuwe leden. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen woonachtig. in Giethmen van achttien jaar en ouder die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven. Het lidmaatschap is tijdens de ALV 2015 vastgesteld op € 10,-  Ook partners en inwonende volwassen kinderen zijn van harte welkom als lid.
U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier. Door invulling van het formulier geeft u ons ook toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor verenigingsactiviteiten en onderzoeken die in opdracht van het bestuur plaatsvinden. De gegevens mogen niet door derden worden gebruikt.

Maar u kunt ook een e-mail sturen naar penningmeesterpbgiethmen@gmail.com