Zuidelijke randweg

In het coalitieakkoord van mei 2022 van de gemeente Ommen staat  “We voeren, zoals eerder door de raad besloten, een onderzoek uit naar de ontsluiting N48/Ommen Zuid”.  PB Giethmen is inmiddels uitgenodigd om mee te praten in een klankbordgroep die het onderzoek begeleid. De voorzitter en secretaris nemen deel aan de activiteiten van de klankbordgroep en zullen erover op deze site terugkoppelen. Voor meer info: Eric de Groot of Jos Maessen