Het bestuur nodigt de leden van PB Giethmen uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op dinsdag 4 juli, aanvang 20.00 uur, locatie: de Schaapskooi Dalmsholterweg 6

De uitnodiging en bijbehorende stukken, zijn reeds naar u verzonden.

Graag zien wij u dan!

Bestuur PB Giethmen